Kratkoročni najam BLAGAJNI
U ponudi imamo blagajne i program za dnevne i tjedne najmove (eventi, koncerti, sajmovi i sl.).
  • Opremu (blagajna s touchscreen ekranom)
  • Programsko rješenje
  • Obuku osoblja
  • Isporuku na lokaciju

U mogućnosti smo (uz raniju najavu) osigurati i veći broj blagajni.