Oprema za daljinsko naručivanje ORDERMAN
Za ugostitelje koji zahtijevaju kvalitetu i napredan rad sa stolovima tu je profesionalna serija NCR Orderman terminala.

Orderman uređaji koriste posebnu radio vezu umjesto WIFI maksimizirajući pouzdanost rada. Početna investicija u Orderman sustav nije niska, ali je u potpunosti opravdana prednostima koje Orderman pruža.

Dvogodišnje “no-matter-what" jamstvo je samo jedna od prednosti. Remaris rješenja su integrirana sa cijelom linijom Orderman uređaja. Orderman 5, 5+ i 7.

  Značajke:
 • Naručivanje putem radio veze
 • Ušteda vremena i brža usluga
 • Brži obrtaj
 • Smanjenje troškova

Prosječno povećanje obrtaja prelaskom na bežično naručivanje iznosi 8,5%. Glavni razlozi povećanju su:

 • Ušteda vremena i povećana efikasnost
 • Olakšan rad u svim dijelovima lokala
 • Povećanje kvalitete usluge
 • Nema više zaboravljenih narudžbi pića ili hrane
 • Uštede na troškovima ali i osoblju
 • Dodatno, polovica ispitanika je prijavila prosječnu uštedu od 13% na troškovima.
Sustavi za daljinsko naručivanje ANDROID
Zbog korisnika ograničenog budžeta Remaris je razvio verziju ručnih terminala baziranih na Android platformi.

Isporučujemo samo modele uređaja koji su namijenjeni profesionalnoj upotrebi.

Android verzija programa namijenjena je svima kojima je bitna brzina i točnost naručivanja sa osnovnim funkcijama rada sa stolovima.