INTEGRACIJA SA DOBAVLJAČIMA B2B
Digitalno doba sa sobom donosi težnju da se upotreba papira u današnjem poslovanju svede na minimum..)

Upravo iz tog razloga Remaris je još 2015. godine razvio sustav razmjene računa i narudžbi preko B2B platforme s dobavljačem ugostitelja.

Implementacijom e-računa, proširen je krug veleprodaja od kojih možete automatski kreirati primku na temelju dobivenog računa. (Roto, Metro, BA-COM, VELPRO)